Podpora komplexní infrastruktury vyžaduje

A circle with four squares in the middle indicating positioning

Spolehlivou výrobní síť

Průmyslová síť musí být maximálně spolehlivá. Proto je nutné mít pod dohledem síťovou infrastrukturu až po rozhraní s koncovým zařízením ve výrobě. Předejít výpadku služby vinou sítě je možno docílit redundancí prvků, výběrem modelů vhodných do náročných podmínek a vytvořením jednoduchého akčního plánu? Možnost výměny síťového prvku bez nutnosti hlubších znalostí vede k minimalizaci času potřebného k obnovení dostupnosti systémů. 

A circle with four squares in the middle indicating positioning

Bezdrátovou síť jako nový standard

Adaptace bezdrátové sítě do průmyslu bývá požadavkem businessu. Její nasazení způsobuje často překotný nárůst různých požadavků – od kancelářských, přes nepřímo spojených s produkcí až po ty, které mají okamžitý dopad na běh závodu. Základními požadavky jsou dostupnost signálu, kvalita připojení a zabezpečení přístupů. Bezdrát musí bez problémů zajišťovat trasování, validaci produktů, autonomní dopravní systémy, vzdálenou pomoc přes chytré brýle či přístupy z mobilních zařízení.

A circle with four squares in the middle indicating positioning

Autonomní office LAN

Primární úkol IT týmu je podpora dostupnosti průmyslových systémů. Správa kancelářské sítě znamená pro IT tým významnou časovou utilizaci. Automatizací některých úkonů v této oblasti ulehčíme vytížení specialistů, kteří se mohou věnovat rozvoji v oblasti průmyslových systémů. Automatické přiřazení klienta do správné sítě a přidělení přístupu na definované systémy přináší nejen časovou úsporu, ale také významně zvyšuje úroveň zabezpečení. 

A circle with four squares in the middle indicating positioning

Bezpečnost jako klíčový prvek

řipojení různorodých systémů do sítě, zastaralé operační systémy a software, systémy bez interního dohledu, spravované výhradně dodavatelem, vzdálený přístup pro dodavatele… Toto jsou výzvy, kterým čelí IT a OT týmy v průmyslovém odvětví s cílem zajištění maximální možné funkčnosti a bezpečnosti. Zásadní je také ochrana před rostoucími externími hrozbami, jako jsou Ransomwere, DDoS útoky, Credential theft a další. 


Smart manufacturing je stále rozšířenějším fenoménem

Do firemních sítí přibývají další nová zařízení a vyvstávají nové nároky na infrastrukturuVedení firem by mělo promyslet, jak efektivně a bezpečně spravovat svá výrobní prostředí.

Manufacturing infographic

Významní zákazníci

Brembo logo
Cooper Standard logo
Hartmann logo
Mondi logo
Nestle logo
Nexen Tire logo
OEZ logo
Solar Turbines logo
Tymphany logo
Valeo logo
ZF Passive Safety logo
Carrier logo

Tymphany Acoustic Technology Europe hlídají kamery Cisco Meraki

Vybraní partneři

Cisco logo
Check Point logo
Claroty logo
Veeam logo
VMWare logo
Flowmon logo

Jsme tu pro vás!

Osobní informace jsou zpracovány v souladu s NTT podmínkami a zpracováním osobních údajů.